About Us

Chapter Region
Sigma's chapters are separated into six global regions. The North America region is further divided into 15 geographic regions. To learn more about the organization's regions, visit the Sigma website.

Headquarters Information
Chapter-specific questions should be directed to the chapter's contact person listed in the chapter directory. If you have questions about your membership, renewals or benefits, please contact Sigma headquarters. 


Sigma 
550 W. North Street
Indianapolis, IN 46202 USA

888.634.7575 (US/Canada toll-free)
+1.317.634.8171 (International)
memserv@sigmanursing.org
www.SigmaNursing.org

Call center staff are available to assist you Monday-Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.m. Eastern Time.


Geschiedenis Rho Chi chapter

Het begin, september 1990

Begin 1990 werd in Utrecht de studie Verplegingswetenschappen gestart door Johanna Diepeveen Speekenbrink, Lillie Shortridge-Bagget en Mieke Grypdonck. Allen waren lid van Sigma Theta Tau International (STTI). Zij wisten wat een eregenootschap van verpleegkundigen (Honor Society of Nursing) voor wetenschappelijke activiteiten rondom Verpleegkunde kan betekenen. Er bleken echter te weinig studenten verplegingswetenschap te zijn om een eregenootschap op te richten. Ook door het toelaten van promovendi steeg het aantal leden nauwelijks. Een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool van Utrecht bracht hier verandering in. De activiteiten van de HSNU in en rondom Utrecht vormden uiteindelijk de basis voor het oprichten van een Nederlandse Chapter van STTI. Op initiatief van Johanna Diepenveen-Speekenbrink, Lillie Shortridge Baggett and Mieke Grypdonck onderzochten verschillende medewerkers van de Universiteit van Utrecht de mogelijkheden om een Chapter van STTI op te richten. Deze medewerkers waren Kees de Winter, Claudia Gamel, Marjolein van Vliet en Betsy van Swieten. Deze nodigden andere sleutelfiguren uit de Nederlandse verpleegkunde uit om zich aan te sluiten. In 1997 vormden zij samen met Rens Martijn, Johanna Roode, Joke Mintjes en Roos Nieweg een stuurgroep, die uiteindelijk de Honor Society of Nursing Utrecht (HSNU) werd.

De Stuurgroep HSNU 1997-1999

De stuurgroep bereidde in 1997 en 1998 de oprichting van de HSNU voor. Alle leden van de stuurgroep waren verpleegkundigen met een masters - of een doctorsgraad. Vier leden van de stuurgroep waren tevens lid van STTI en waren steeds op de hoogte van actualiteiten rondom het eregenootschap en haar activiteiten. Claudia Gamel, lid van de faculteit verplegingswetenschap van de Universiteit van Utrecht en tevens lid van Eta Tau, een Chapter van STTI in Salem State College in Amerika, werd de voorzitter van de stuurgroep. De eerste activiteit van de stuurgroep was het vertalen van de eisen die STTI stelt voor het oprichten van een Chapter naar de Nederlandse situatie. Deze eisen staan beschreven in de Bylaws van STTI en in de richtlijnen voor het opzetten van een Chapter. In Juli 1998 werd in Utrecht de 10de International Nursing Research Congres van STTI gehouden. Dit congres werd gesponsord door de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Gent en de Nederlandse vereniging van verplegingswetenschappers, VERVE. Tijdens dit congres namen verschillende leden van de stuurgroep deel aan workshops die handelden over het oprichten van een Chapter. Dit congres benadrukte nogmaals het belang van een internationale organisatie om een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke activiteiten rondom Verpleegkunde. Gestimuleerd door dit congres ging de stuurgroep verder met het vaststellen van toelatingseisen voor doctoraal studenten en promovendi in Utrecht. Nadat deze criteria waren goedgekeurd door het internationale verkiezingscomité in 1998, was de stuurgroep klaar om leden te selecteren voor de Honor Society of Nursing Utrecht, en deze te installeren.

HSNU installaties: April 1999 tot Juni 2002

De Honor Society of Nursing Utrecht werd opgericht op 23 April 1999. Er werden 58 leden geïnstalleerd. Deze eerste installatie werd bijgewoond door Professor Lillie Schortridge-Baggett. Zij beschreef tijdens de installatierede het belang van “ excellence in nursing”. Verplegingswetenschappelijk onderzoek, de waarde van professionalisering van Verpleegkunde en de voordelen hiervan voor patiënten stonden centraal. De tweede installatie vond plaats op 22 maart 2001. Er werden 24 leden geïnstalleerd Hierdoor kwam het totaal aan leden op 82. Spreker tijdens deze installatie was Joke Mintjes. De derde installatie van 14 leden vond plaats op 29 oktober 2001, en de vierde installatie op 27 juni 2002 met 17 leden. Er waren geen sprekers tijdens deze twee laatste installaties.

Van HSNU naar Rho Chi Chapter van Sigma Theta Tau International: september 2002-juli 2003

De HSNU is drie jaar oud geworden. Op 20 september 2002 ging de HSNU over in het 428ste Chapter van Sigma Theta Tau International. Prof. Dr. May Wykle, president van Sigma Theta Tau International, was de ‘Installing Officer’ tijdens de chartering ceremonie (beëdigingceremonie). Als Rho Chi Chapter van STTI zal Utrecht zich verder blijven inzetten voor leiderschap, wetenschap en excellentie in de verpleegkunde. In het eerste jaar van Rho Chi Chapter is een Strategisch Beleidsplan geformuleerd voor de periode 2003 – 2008, waarin het bevorderen van excellentie door kennisoverdracht, het bevorderen van leiderschapstalent onder leden, het zichtbaar maken en erkennen van topkwaliteit onder leden, en het bieden en benutten van het netwerk van Rho Chi Chapter aan leden centraal is komen te staan. Tijdens de installatieceremonie van 19 juni 2003 zijn 22 nieuwe leden geïnstalleerd. Tevens is aan 13 senior verpleegkundigen een door Rho Chi ingestelde Senior Nurse Leader Award uitgereikt. Deze award is uitgereikt aan deze verpleegkundige leiders van het eerste uur, omdat zij niet voldoen aan de door STTI gestelde criteria, maar wel een uiterst belangrijk bijdrage hebben geleverd aan de verpleegkunde in Nederland. Volgens het bestuur horen zij daarom thuis in onze vereniging.