History

 2017

26 Januari 2017 Lezingen

Lezingen Dr. Gerard Brekelmans en Dr. Inge Pool over Professionele ontwikkeling

16 Januari 2017 Nieuwe leden bijeenkomst

Nieuwe leden bijeenkomst. Exploring your STTI RhoChi Membership

 2016

30 November 2016 Installatie nieuwe leden en Minisymposium

Installatie van 25 nieuwe leden 
Minisymposium over Leiderschap in de Verpleging met lezingen van professor Anne Marrie Raferty, dr. Hester vermeulen en dr. Thora Hafstein.
De Friend of Nursing 2016 is uitgereikt aan Lucien Engelen
Ter afsluiting was er het Chapter Diner.

Voor foto's zie links: Nieuwe leden,  MinisymposiumChapter Diner en overige foto's 

4-8 Oktober 2016 Caring for Elderly People Conference Rotterdam

Rho Chi-at-Large heeft dit congres gesponsord en een symposium georganiseerd: Nursing Leadership in clinical practice: what does it mean for Elderly Care ? Met Dr. Annemarie de Vos over: 'Optimal care for elderly in transition' en Dr Bianca Buurman: 'Lost in Transition'

23 September 2016 Wetenschaps carousel en Mebius Kramer Lezing

Wetenschaps carousel en Mebius Kramer Lezing. 
Nursing Science Carousel  & Mebuis Kramer Lezing.
Het bestuur is actief betrokken geweest samen met de faculteit en alumni vereniging. 

16 Juni 2016 Lezingen na ALV

Lezingen dr. Anneloes van Staa en dr. Esther van Loon

 28 Januari 2016 Algemene Leden Vergadering ALV en twee presentaties

Op 28 Januari 2016 is er een ALV gehouden. Na afloop van deze ALV zijn er twee presentaties gegeven. De eerste door dr. Jacqueline van Dijk: 'Pijnscore van 0-10; Patiënten zien het anders dan professionals'. De tweede presentatie werd gegeven door MSc Eline de Kok winnares van de Veelbelovende verpleegkundige award over: haar inspanningen, passie en Lef om 'het vak beter te maken'.

 18 januari 2016 Mentor-Mentee 1e bijeenkomst 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe RhoChi-mentortraject. De president heeft verteld van de STTI geschiedenis op dit gebied. De coordinatoren hebben een inleiding in leiderschap gegeven en de planning van de aankomende themabijeenkomsten.  De mentoren en mentee hebben kennis gemaakt en verwachtingen uitgewisseld.  Er zijn meer mentoren aangemeld dan mentee's, dus extra aanmeldingen kunnen nog meedraaien komend jaar.

12 januari 2016 'Meer kansen voor Leden'

Op 12 Januari is een bijeenkomst gehouden voor leden die graag meer informatie wilde krijgen over Rho Chi-at-Large. Op deze avond hebben we informatie uitgewisseld over wat we voor elkaar kunnen betekenen. De bijeenkomst werd door zowel nieuwe leden als oude leden als succesvol ervaren.

 2015

 27 november 2015 Symposium 'In Balans' Waar praktijk, onderwijs & onderzoek elkaar ontmoeten

Op 27 November jl hebben Rho Chi Chapter-at-Large samen met V&VN Wip het symposium 'In Balans' georganiseerd. Een succesvolle bijeenkomst. Presentaties die op deze dag gehouden zijn kunt u terugvinden in de bibliotheek of bij het kopje symposium. Tevens zijn er twee Awards uit gereikt, deze informatie is bij het kopje awards terug te vinden. 

25 sept 2015 Prijsuitreikingen JDS-Wetenschapsprijs en de JDBK- Best Practice Award uitgereikt bij de Wetenschapscarrousel Klinische Gezondheidswetenschappen

Wetenschapscarrousel Klinische Gezondheidswetenschappen in het UMC Utrecht. Het programma werd georganiseerd door de opleiding KGW, in samenwerking met Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Scientia Fundus (studie- en alumnivereniging Fysiotherapiewetenschap), de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting en Rho Chi-at-Large Chapter.
Belangrijke onderdelen van de wetenschapscarrousel zijn de uitreiking van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs en de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award, evenals de Mebius Kramer Lezing.
Link naar volledig verslag

 18 juni 2015 Jaarvergadering RhoChi en digitaal jaarverslag 2014 2015 presentatie

Op de jaarvergadering in juni 2015 is voor het eerst in digitale vorm het jaarverslag Rho Chi 2014 - 2015 gepresenteerd. Deze is nog beschikbaar via Jilster http://www.jil.st/YGaPNC Na de vergadering was er een lezing door Ria de Korte. Zij is gepromoveerd met een onderzoek naar stervensbegeleiding door huisartsenpraktijken.

 2 april 2015 Lezing van onderzoek van Rho Chi lid Catharine van Oostveen

Het proefschrift "Modeling and managing the patients' need for clinical care" is te lezen op www.catharinavanoostveen.nl. Gebruik als wachtwoord CAREintensity. Catharina promoveert 20 februari 2015 aan de Univeristeit van Amsterdam.

2014

26 november 2014: Symposium 'In Balans' Waar praktijk, onderwijs & onderzoek elkaar ontmoeten 

Rho Chi Chapter-at-Large heeft samen met V&VN Wip het symposium georganiseerd over verkennen van de leiderschapsrol. Presentaties die op deze dag gehouden zijn kunt u terugvinden in de bibliotheek of bij het kopje symposium. Tevens zijn er twee Awards uit gereikt, deze informatie is bij het kopje awards terug te vinden. #RCWiP14

25 september 2014 Prijsuitreikingen JDS-Wetenschapsprijs en de JDBK- Best Practice Award uitgereikt bij de Wetenschapscarrousel Klinische Gezondheidswetenschappen 2014

Op 26 september jl. heeft de Wetenschapscarrousel Klinische Gezondheidswetenschappen plaatsgevonden in het UMC Utrecht. Het programma werd georganiseerd door de opleiding KGW, in samenwerking met Alumnivereniging Verplegingswetenschap Nederland, Scientia Fundus (studie- en alumnivereniging Fysiotherapiewetenschap), de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Stichting en Rho Chi-at-Large Chapter.
Belangrijke onderdelen van de wetenschapscarrousel zijn de uitreiking van de Johanna Diepeveen-Speekenbrink Wetenschapsprijs en de Jeltje de Bosch Kemper Best Practice Award, evenals de Mebius Kramer Lezing.
Link naar volledig verslag

26 juni 2014 presenteerde dr Roelof Ettema zijn onderzoek, na de Algemene Leden Vergadering

Tijdens de ledenvergadering werd het jaarverslag 2013 besproken en de financiële situatie. De overdracht van de voorzittershamer vond plaats van Thóra Hafsteinsdóttir naar Marie-Louise Luiking. Na de ALV hield Roelof Ettema een interactieve presentatie over zijn onderzoek. Dit kunt u nalezen in dedigitale bibliotheekvan deze website.

16-18 juni 2014 het tweede European Regional Conference in Gotenburg, Zweden

Afvaardiging vanuit de Rho Chi waren Thóra Hafsteinsdóttir en Bianca Buijck. Een3trd newsletterSTTEuropean Region van de Sigma Theta Tau European Region is gepresenteerd.

12 mei 2014 verpleegkundig symposium ism Verpleegkundig Convent UMCU

Ter gelegenheid van de dag van de verpleging organiseerde het Verpleegkundig Convent ism de Rho Chi een geaccrediteerdsymposiumter ondersteuning voor excellente zorg. Sprekers waren prof.dr M.Schuurmans, SIT, Reanimatiecompetitieteam, Berthold Gunster van "omdenken".

25 februari 2014: Algemene Leden vergadering en lezing van Prof. dr Marieke Schuurmans CNO

Tijdens de ledenvergadering is het strategische plan van de Rho Chi toegelicht en zijn er acties gebrainstormd om de vacatures in de commissies op te vullen. Aansluitend was er een lezing voor alle belangstellende verpleegkundigen over de nieuwe functie als Chief Nursing Officer en de betekenis van haar benoeming voor verpleegkunde Nederland.

25 januari 2014: introductiebijeenkomst nieuwe leden

Eind 2013 zijn er zesenveertig nieuwe Rho Chi leden benoemd tijdens de inductieceremonie. Het bestuur en alle commissieleden informeerden de nieuwe leden. De bijeenkomst was een kennismaking met het Chapter en een mogelijkheid tot netwerken.

2013

2013 symposium 'Meer Invloed door Verbinden'

24 november 2013 werd het symposium georganiseerd in samenwerking met V&VN Platform Wetenschap in Praktijk (WiP).
Ongeveer 100 verpleegkundigen van beide verenigingen hebben deel genomen aan de dag. Verschillende sprekers hebben hun perspectief op onderzoek, onderwijs en praktijk gegeven Drs. Cathy van Beek, hield een lezing over “Veranderingen in de verpleegkundige praktijkuitoefening gedicteerd door…? De patiënt als partner". Drs. Helma Zijlstra, vertelde over “De rol van V&VN bij het onderwijs, onderzoek, praktijk en beleidsontwikkeling van de verpleegkundige beroepsuitoefening”. Dr. Anneloes van Staa, heeft gesproken over “Leiderschap, teamwork en zelfmanagement ondersteuning: Wat vraagt dat van verpleegkundigen in de praktijk en van het onderwijs?”, en Dr. Hester Vermeulen, hield een lezing over “Kwaliteit koppelen aan kennis: een onlosmakelijk verbond; praktijkverbeteringen, onderzoek en EBP." Tot slot heeft dr. Bianca Buijck een inspirerend forum discussie geleid met de sprekers en de gasten.

Na afloop van het symposium vond de Inductiebijeenkomst van nieuwe leden van Rho Chi plaats. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst zijn maar liefst 46 excellente verpleegkundigen lid zijn geworden van het chapter. Na het formele gedeelte heeft dr. Cecile aan de Stegge, een zeer inspirerende lezing gehouden over“Het belang van historisch bewustzijn voor verpleegkundigen die vooruit willen”. Tijdens de receptie na afloop van de inductie en het diner was er volop gelegenheid tot netwerken.

De erkenning "Veel Belovende Verpleegkunde" is uitgereikt aan Erna Vrijland, verpleegkundig specialist in het gezondheidscentrum Vermeertoren te Delft. Erna is beslist in het bezit van de eigenschappen die een veelbelovende verpleegkundige moet bezitten en zij zet deze ook in voor optimale zorg aan haar patiënten. Volgens de collega’s die haar hebben voorgedragen zijn de volgende kenmerken op Erna van toepassing: nieuwe ideeën; besluitvaardig; verantwoordelijk; vermogen om vertrouwen te scheppen; durf; betrouwbaar; loyaal naar anderen; zelfvertrouwen en leiderschap.

Rho Chi at Large bekroond met Chapter Key Award!

In november 2013 werd de 42e internationale Biennial Conventie van Sigma Teta Tau (STTI) gehouden in Indianapolis, VS. Dit is een groot congres, bezocht door 2000 verpleegkundigen. De vertegenwoordigers van Rho Chi waren Thóra Hafsteinsdóttir (ook namens STTI Regio Europa), Bianca Buijck en Saskia Danen, Marie-Louise Luiking en Nico Oud.

Tijdens de Biennial trad de huidige president Suzanne Prevost af, na een periode van 2 jaar en werd Prof. Hester Klopper, afkomstig uit Zuid Afrika, benoemd tot president van STTI. Hester Klopper is de eerste president die niet uit de VS komt. In haar eerste presidentiële rede heeft zij nadruk gelegd op het versterken van samenwerking tussen verpleegkundigen in de chapters op lokaal niveau, tussen de chapters op regionaal niveau en tussen de STTI regio's op globaal niveau:"Serve Locally, Transform Regonally and Lead Globally".

Tijdens een feestelijke avond zijn diverse prijzen uitgereikt. Rho Chi at Large is bekroond met de Chapter Key Award, de hoogste erkenning die uitgereikt wordt aan chapters en de eerste keer dat de CKA is uitgereikt aan een van de Europese chapters. Het is een erkenning op internationaal niveau voor activiteiten verricht in de periode van 2011-2013 zoals: ledenwerving en ledenbehoud, professionele- & leiderschap ontwikkeling, locale, nationale en internationale samenwerking, publiciteit & programma ontwikkeling, publicaties & presentaties.
Thóra Hafsteinsdóttir, president Rho Chi heeft de CKA in ontvangst genomen. beroepsuitoefening”.